22:00 - 23:00

Elenco tracce

Maria Colegni
Dodà, Dodà
(03:42)
Maria Colegni
Danze Di Transilvania
(05:38)
Maria Colegni
Mi-Am Pus Busuioc În Pàr
(03:10)
Maria Colegni
Lume Lume
(06:10)
Maria Colegni
Mài, Gheorghità, Un'te Duci?
(03:18)
Maria Colegni
Mîine Toti Recrutii Pleacà
(05:56)
Maria Colegni
Pe Deal Pe La Cornàtel
(03:29)
Maria Colegni
Moni Waltz
(02:41)
Maria Colegni
Mashenka
(03:12)
Maria Colegni
Un Tigan Avea O Casà
(03:51)
Maria Colegni
Tri Focuri Ard Pe Lume
(04:59)
Maria Colegni
Am Iubit Si.Am Sà Iubesc
(03:54)