08:00 - 9:00

Birthday Gift for Giacomo Baroffio

Elenco tracce

Unknown
gregoriano 01
(02:16)
Unknown
gregoriano 02
(05:12)
Unknown
gregoriano 04
(02:12)
Unknown
gregoriano 05
(02:18)
Unknown
gregoriano 06
(02:16)
Unknown
gregoriano 07
(02:12)
Unknown
gregoriano 08
(02:17)
Unknown
gregoriano 09
(04:04)
Unknown
gregoriano 10
(02:14)
Unknown
gregoriano 11
(08:08)
Unknown
gregoriano 12
(02:13)
Unknown
gregoriano 13
(02:20)
Giacomo Baroffio -
gregoriano 14
(01:53)
Giacomo Baroffio -
gregoriano 15
(04:00)
Giacomo Baroffio -
gregoriano 16
(02:11)
Giacomo Baroffio -
gregoriano 17
(02:41)
Unknown
gregoriano 18
(04:48)
Unknown
gregoriano 19
(03:34)
Giacomo Baroffio -
gregoriano 20
(03:08)
Giacomo Baroffio -
gregoriano 21
(02:35)
Giacomo Baroffio -
gregoriano 22
(02:39)
Giacomo Baroffio -
gregoriano 23
(01:34)
Giacomo Baroffio -
gregoriano 24
(01:46)